Príďte a objavte naše vinárstvo
Nie ste prihlásený, prihlásiť sa
Košík

Odovzdávanie ceny "Strieborná ľalia"

Dňa 16. januára 2014 bola v priestoroch pivnice "Mária Terézia Pince" vo vinárstve SANVIN slávnostne odovzdaná cena Strieborná ľalia. Túto cenu založili krajiny Vyšehradskej štvorky a získať ju môžu jednotlivci, ale aj organizácie, ktoré sa počas roka najviac zaslúžili o ochranu detí a ich práv. Tentokrát mal tú česť prevziať si cenu prof.MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor a zakladateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Cenu odovzdávala pani Ilona Ékes, poslankyňa Maďarského parlamentu a dr. Csaba Balogh,mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku. Prítomných hostí privítal starosta obce Okoč – Opatovský Sokolec Ing. Ladislav Polák a hosťom sa prihovoril aj katolícky kňaz Alexander Puss, vďaka ktorému bola cena Striebornej ľalie odovzdaná práve profesorovi Krčmérymu. Prítomní hostia, medzi ktorými sa našli nielen starostovia a primátori zo širokého okolia, ale aj mnohí cirkevní hodnostári, mali možnosť vychutnať si vína nášho vinárstva.

Späť na blogy
Odovzdávanie ceny "Strieborná ľalia"Odovzdávanie ceny "Strieborná ľalia"
SANVIN s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava, sanvin@sanvin.sk
Prevádzka Okoč: Vinohradská 19, 930 28 Okoč, kosar@sanvin.sk